مقالات

موسیقی جز و دیان ریوز
28 ارديبهشت ، 1400
واژه‌شناسی موسیقی جز: خاستگاه واژه‌ی جز منجر به تحقیقات قابل توجهی شده است و تاریخ آن ب ...
مقدمه‌ی ریتم در موسیقی
23 ارديبهشت ، 1400
واژه شناسیواژه‌ی ریتم در فرهنگ فارسی به معنای: وزن، آهنگ، قاعده، هنجار، روش، عمل یا حرکت متناوب ...
شوکت علی‌اکبروا
27 آذر ، 1399
شوکت علی‌اکبروا جمعه موسیقی شماره 28 از مجله موسیقی پرشین ساز با نام کامل شوکت فیض‌الل ...