معرفی محصول

نقد و بررسی ویدیویی کارشناس سه‌تار پرشین ساز
کارشناس سه‌تار: محمدمهدی طاهری توکل

نقد و بررسی سه‌تار کاسه کوچک کاسه یک تکه افشین کد 7138

نقد و بررسی ویدیویی کارشناس سه‌تار پرشین ساز
کارشناس سه‌تار: محمدمهدی طاهری توکل

مشخصات فنی سه‌تار کاسه کوچک کاسه یک تکه افشین کد 7138

نمودار تغییر قیمت سه‌تار کاسه کوچک کاسه یک تکه افشین کد 7138

نظرات در باره محصول سه‌تار کاسه کوچک کاسه یک تکه افشین کد 7138

 

امتیاز کاربران به سه‌تار کاسه کوچک کاسه یک تکه افشین کد 7138

امتیاز کاربران به سه‌تار کاسه کوچک کاسه یک تکه افشین کد 7138

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.