نقد و بررسی سیم تاب تار، سه تار، سنتور طرح استاد ابراهیم قنبری مهر

مشخصات فنی سیم تاب تار، سه تار، سنتور طرح استاد ابراهیم قنبری مهر

نمودار تغییر قیمت سیم تاب تار، سه تار، سنتور طرح استاد ابراهیم قنبری مهر

نظرات در باره محصول سیم تاب تار، سه تار، سنتور طرح استاد ابراهیم قنبری مهر

 

امتیاز کاربران به سیم تاب تار، سه تار، سنتور طرح استاد ابراهیم قنبری مهر

امتیاز کاربران به سیم تاب تار، سه تار، سنتور طرح استاد ابراهیم قنبری مهر

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.