معرفی محصول

نقد و بررسی ویدیویی توسط کارشناس ساز سه تار پرشین ساز

کارشناس: محمدمهدی طاهری توکل

نقد و بررسی سه‌ تار کاسه بزرگ حامد کد 7146

نقد و بررسی ویدیویی توسط کارشناس ساز سه تار پرشین ساز

کارشناس: محمدمهدی طاهری توکل

مشخصات فنی سه‌ تار کاسه بزرگ حامد کد 7146

نمودار تغییر قیمت سه‌ تار کاسه بزرگ حامد کد 7146

نظرات در باره محصول سه‌ تار کاسه بزرگ حامد کد 7146

 

امتیاز کاربران به سه‌ تار کاسه بزرگ حامد کد 7146

امتیاز کاربران به سه‌ تار کاسه بزرگ حامد کد 7146

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.