معرفی محصول

نقد و بررسی ویدیویی توسط کارشناس ساز عود پرشین ساز

کارشناس: حمیدرضا طبسی

نقد و بررسی عود مهر طبسی کد 7163

نقد و بررسی ویدیویی توسط کارشناس ساز عود پرشین ساز

کارشناس: حمیدرضا طبسی

مشخصات فنی عود مهر طبسی کد 7163

نمودار تغییر قیمت عود مهر طبسی کد 7163

نظرات در باره محصول عود مهر طبسی کد 7163

 

امتیاز کاربران به عود مهر طبسی کد 7163

امتیاز کاربران به عود مهر طبسی کد 7163

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.