معرفی محصول

نقد و بررسی ویدیویی توسط کارشناس ساز سه تار پرشین ساز

کارشناس: محمد ممیوند

نقد و بررسی سه تار کاسه بزرگ حامد کد 7164

نقد و بررسی ویدیویی توسط کارشناس ساز سه تار پرشین ساز

کارشناس: محمد ممیوند

مشخصات فنی سه تار کاسه بزرگ حامد کد 7164

نمودار تغییر قیمت سه تار کاسه بزرگ حامد کد 7164

نظرات در باره محصول سه تار کاسه بزرگ حامد کد 7164

 

امتیاز کاربران به سه تار کاسه بزرگ حامد کد 7164

امتیاز کاربران به سه تار کاسه بزرگ حامد کد 7164

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.